Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsafgift pålagt med urette 
27-04-2015 

Sag 99/2014
 

Dom afsagt den 27. april 2015 

 

City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice ved Peter Eliassen)
mod
Forenede Danske Motorejere som mandatar for Lars Ebert Nordbjærg

 

Par­keringsafgift der var pålagt af et privat parkeringsselskab under henvisning til, at der var to p-skiver i bilen, som viste forskellige tids­punkter, var ikke pålagt med rette

Sagen angik om en parkeringsafgift, der var pålagt af et privat parkeringsselskab, som varetager parkeringskontrollen på et privat parkeringsområde, var pålagt med rette.

Det var ved skiltning angivet bl.a., at det er tilladt at parkere i 3 timer, at p-skive er påbudt, og at om­rådet drives efter privatretlige regler. I bilens forrude var anbragt både en elektronisk p-skive, hvor ankomsttidspunktet var angivet til kl. 15.15, og en manuel p-skive, hvor ankomsttids­punktet var angivet til kl. 15.00. Parkeringsvagten pålagde par­keringsafgiften under henvisning til, at der var to p-skiver i bilen, som viste forskellige tids­punkter.

Højesteret fastslog, at ved parkering på et privat parkeringsområde, som en ejer har indrettet på sin ejendom, beror parkeringsrestriktionerne på aftaleretlige regler. En angivelse på skiltningen på et privat parkeringsområde: ”p-skive påbudt”, kan ikke forstås som en generel henvisning til de offentligretlige regler om anvendelse af p-skive.

I forhold til den konkrete sag fandt Højesteret, at vilkåret om anvendelse af p-skive (”p-skive påbudt”) ikke kunne anses for tilsidesat, fordi der var anbragt mere end én p-skive i bilen, eller fordi der var en for­skel i tidsangivelsen på de to p-skiver, når forskellen var uden betydning for bedømmelsen af, om 3-timers tidsbegrænsningen var overholdt.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk