Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsafgifter 
12-03-2014 

Sag 16/2013
 

Dom afsagt den 12. marts 2014

 

FDM som mandatar for A
mod
City Parkeringsservice A/S

 

Fire kontrolafgifter for parkering i mindst 6 dage på privat grund

Sagen angik, om City Parkeringsservice A/S var berettiget til at pålægge A fire kontrolafgifter udskrevet på fire forskellige dage under A’s parkering på et privat parkeringsområde tilhørende et alment boligselskab. Det almene boligselskab havde fastsat begrænsninger i adgangen til parkering på området, og ifølge skiltning på området gjaldt, at ”ved overtrædelse pålægges en kontrolafgift på kr. 590,- pr. påbegyndt døgn”. A’s parkering havde strakt sig over mindst 6 dage i forbindelse med A’s ferierejse.

Det var ubestridt, at A havde accepteret de vilkår for parkeringen på det private område, som det almene boligselskab havde anført ved skiltning, men parterne var uenige om, hvordan ”pr. påbegyndt døgn” skulle fortolkes. Højesteret fastslog, at vilkåret skulle forstås således, at der kunne pålægges en kontrolafgift på 590 kr. i hvert kalenderdøgn, så længe bilen var parkeret.

Højesteret fastslog endvidere, at der var en rimelig sammenhæng mellem på den ene side omfanget og betydningen af A’s overtrædelse af parkeringsvilkårene og på den anden side overtrædelsens konsekvenser for ham i form af de pålagte afgifter. Det var derfor ikke urimeligt at gøre aftalevilkåret gældende, og der var ikke grundlag for hel eller delvis tilsidesættelse af vilkåret i medfør af aftaleloven.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk