Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsafgift 
08-10-2014 

Sag 295/2013
 

Dom afsagt den 8. oktober 2014

 

A
mod
Europark A/S

 

Bilejer havde ikke sandsynliggjort at parkering ikke var foretaget af hende

A blev af et privat parkeringsselskab pålagt at betale en parkeringsafgift for at have parkeret sin bil uden for en afmærket parkeringsbås. A reagerede ikke på henvendelserne fra parkeringsselskabet, men gjorde indsigelse mod afgiften, da sagen kom for retten.

A forklarede i retten, at hun ikke kunne huske, om hun havde parkeret på parkeringspladsen den pågældende dag, og at hun lånte bilen ud til flere forskellige personer, herunder sin samlever, som havde nøgle til bilen og kunne køre i den, når han ville.

Byretten frifandt A med den begrundelse, at det ikke kunne lægges til grund, at hun havde foretaget parkeringen. Landsretten dømte derimod A, idet landsretten fandt, at A under henvisning til sagens omstændigheder måtte anses for ansvarlig for brugen af bilen.

Højesteret udtalte, at det påhvilede A som registreret ejer og bruger af bilen at sandsynliggøre, at det ikke var hende, der havde foretaget parkeringen. Under de omstændigheder, der forelå i sagen, havde A ikke sandsynliggjort dette.

Da skiltningen på stedet endvidere var klar og forståelig, og da A ved sin parkering måtte anses for at have accepteret de parkeringsvilkår, der fremgik af skiltningen, var hun forpligtet til at betale kontrolafgiften.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk