Hop til indhold
Højesteret

Parallelimportørs tab ved suspension af markedsføringstilladelser 
16-09-2014 

Sag 331/2012
 

Dom afsagt den 16. september 2014

 

Orifarm A/S
Orifarm Supply A/S
mod
GlaxoSmithKline Pharma A/S
SmithKline Beecham Ltd.
Glaxo Wellcome S.A.
Glaxo Wellcome Production

 

Parallelimportør af lægemidler havde ikke krav på at få dækket tab som følge af suspension af markedsføringstilladelser

En parallelimportør af lægemidler havde lidt tab som følge af, at markedsføringstilladelserne til lægemidlerne blev suspenderet og lægemidlerne kaldt tilbage fra markedet, og som følge af, at parallelimportøren ikke havde aftaler med sine leverandører om ret til at returnere ompakkede varer.

Parallelimportøren rejste krav mod producenterne, den danske distributør og indehaveren af markedsføringstilladelserne til lægemidlerne om, at disse selskaber skulle dække parallelimportørens tab. Der var ikke noget kontraktsforhold mellem parterne. Parallelimportøren henviste til støtte for sit krav til såvel dansk rets regler om ansvar i kontrakt som dansk rets regler om ansvar uden for kontrakt.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for paralleldistributørens krav, hverken efter reglerne om ansvar i kontrakt eller efter reglerne om ansvar uden for kontrakt.

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk