Hop til indhold
Højesteret

Parallelimport af lægemiddel fra Polen ikke tilladt 
08-04-2016 

Sag 214/2014
 

Dom afsagt den 8. april 2016


Orifarm A/S
mod
Merck Canada Inc.
Merck Sharp & Dohme B.V.
MSD Danmark ApS


Parallelimport af et lægemiddel fra Polen var forhindret, så længe lægemidlet i Danmark var beskyttet af et patent eller af et supplerende beskyttelsescertifikat

Orifarm importerede et lægemiddel til Danmark fra Polen, hvor det var bragt i omsætning af patentindehaveren (MSD). MSD protesterede, idet lægemidlet i Danmark var omfattet af et supplerende beskyttelsescertifikat, der forlængede patentets retsvirkninger. Der blev herefter nedlagt fogedforbud mod importen, og sagen omhandlede, om dette fogedforbud var berettiget.

Efter patentlovens § 3 omfatter en patenthavers eneret ikke handlinger angående produkter, som af patenthaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i et EØS-land (konsumptionsprincippet).

Tiltrædelsesakten vedrørende bl.a. Polens indtræden i EU blev indgået i 2003. Denne tiltrædelsesakt indeholdt en undtagelse fra konsumptionsprincippet, idet det fulgte af tiltrædelsesakten, at hvis lægemidlet i et af de gamle medlemslande var beskyttet af et patent eller et supplerende beskyttelsescertifikat, og indehaveren heraf ikke havde kunnet få en sådan beskyttelse i Polen, så kunne indehaveren forhindre parallelimport af lægemidlet fra Polen.

I 2006 blev der vedtaget en forordning, hvorved beskyttelsescertifikatet blev forlænget med 6 måneder, hvis visse betingelser om undersøgelse af lægemidlets virkning på børn var opfyldt.

Tvisten for Højesteret var, om overgangsordningen i tiltrædelsesakten fra 2003 også omfattede den 6 måneders periode, hvormed beskyttelsescertifikatet var blevet forlænget efter forordningen fra 2006.

Højesteret fandt på baggrund af reglernes ordlyd og formål, at MSD kunne forhindre parallelimport også i de 6 måneder, hvormed MSDs beskyttelsescertifikat var forlænget.

MSD fik endvidere erstatning for det tab, selskabet havde lidt som følge af parallelimporten.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen 

 Læs Sø- og Handelsrettens dom

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk