Hop til indhold
Højesteret

Papirkopi af sagens akter 
05-04-2016 

Sag 252/2015
 

Kendelse afsagt den 5. april 2016


Anklagemyndigheden
mod
T


Anklagemyndigheden skulle have udleveret papirkopi af sagens akter til forsvareren

Højesteret udtalte, at forsvareren i en straffesag som udgangspunkt har krav på en papirkopi af sagens bilag, selv om der stilles en elektronisk kopi af bilagene til forsvarerens rådighed. Der var i sagen ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fastslå, at det havde været forbundet med en sådan ulempe at kopiere bilagene, at dette udgangspunkt kunne fraviges.

Højesteret fastslog herefter, at anklagemyndigheden skulle have efterkommet forsvarerens anmodning om at modtage kopi af sagens akter i papirformat.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk