Hop til indhold
Højesteret

Pantebrevssælgers oplysningspligt 
11-12-2012 

Sag 40/2011
 

Dom afsagt den 11. december 2012. 

 

 

Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs
mod
Fair Finans A/S

 

Fair Finans A/S var berettiget til at ophæve købet af et pantebrev på grund af Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs’ tilsidesættelse af sin oplysningspligt efter pkt. 6.1.c i ”Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom”

 

I juli 2006 solgte en fysisk person en udlejningsejendom til et selskab for 6 mio. kr. Selskabet indgik i august 2006 en rammeaftale med to andre selskaber om overdra­gel­­se af tre ejendom­me, herunder den pågældende udlejningsejendom til en salgspris på nu 11,2 mio. kr.

 

Dansk Pantebrevsbørs tilbød i henhold til pan­tebrevsopstilling af 19. april 2007 Fair Finans at købe et pantebrev på 2 mio. kr. i udlejningsejendommen. Det blev i den forbindelse bl.a. op­lyst, at kon­­tantprisen var 11,2 mio. kr., og at udlejningsejendommen indgik i et mageskifte.

 

Højesteret udtalte, at Dansk Pantebrevsbørs ikke havde givet Fair Finans oplysning om, at den fysiske person i 2000 havde erhvervet udlejningsejendommen for 3,1 mio. kr., at den offentli­ge ejendomsvur­de­ring i 2004 udgjorde 4,1 mio. kr., og at udlejningsejendommen kort forin­den videresalget i august 2006 til 11,2 mio. kr. blev handlet mellem uafhængige parter.

 

Højesteret fastslog, at Dansk Pantebrevsbørs under disse omstændigheder havde været for­pligtet til at undersøge, hvad udlejningsejendommen i juli 2006 blev solgt for og til at videre­give denne oplysning til Fair Finans. Dansk Pantebrevsbørs havde derfor tilsidesat sin oplys­ningspligt, hvorfor Fair Finans var berettiget til at ophæve købet af pantebrevet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk