Hop til indhold
Højesteret

Pålæg om daglig registrering 
18-08-2011 

Sag 192/2010

Dom afsagt den 16. august 2011.

X Import ved A
mod
Skatteministeriet

Skat var berettiget til at give pålæg om daglig registrering

Under et kontrolbesøg af en bod, drevet af X Import ved A, antraf Skat en ansat og en anden person, som var den ansattes søster. Denne person angav at være på besøg. Da personen ifølge Skat var set tage sig af kunder og var iført pengebælte, vurderede Skat, at hun ikke kun var på besøg hos den ansatte søster, og pålagde X Import ved A at føre en daglig registrering af oplysninger om ansatte, såkaldt logbog.

X Import ved A klagede over afgørelsen, som imidlertid blev fastholdt af Landsskatteretten, og anlagde herefter sag mod Skatteministeriet. X Import ved A anførte, at der ikke var grundlag for at meddele et sådant pålæg, og bestred, at personen havde været ansat af X Import ved A. Endvidere anførte X Import ved A bl.a., at der i forvejen blev registreret oplysninger om ansattes løn, og at der forelå ansættelsesbreve.

Højesteret anførte, at et pålæg om daglig registrering af oplysninger om ansatte bl.a. kan meddeles i tilfælde, hvor Skat har en tilstrækkelig faktuel underbygget antagelse om, at en eller flere personer udfører arbejde i virksomheden, selv om virksomheden ikke har registreret oplysninger herom.

Højesteret fandt, at denne betingelse var oplyst, og at Skat havde været berettiget til at give virksomheden pålæg om daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger om ansatte, som X Import ved A i forvejen registrerede, og ansættelsesbrevene, kunne endvidere ikke føre til en anden vurdering.

Højesteret stadfæstede med denne begrundelse landsrettens dom.

 Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 18-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk