Hop til indhold
Højesteret

Påbud efter planloven til håndhævelse af deklarationer om tilslutningspligt til tv-antenneanlæg 
05-02-2013 

Sag 50/2011

Dom afsagt den 5. februar 2013.


Finn Franzen,
Jesper Hyldenbrandt,
Kaj Mortensen,
Carsten Honoré
og
Bo Lemming
mod
Vejle Kommune


Kommune kunne give påbud til håndhævelse af deklarationer om grundejeres tilslutningspligt til tv-antenneanlæg, selv om antenneanlægget også blev brugt til at levere internetydelser og IP-telefoni

Appellanterne havde meldt sig ud af den stedlige antenneforening og ind i en anden, landsdækkende antenneforening. Deklarationer, som var tinglyst på deres ejendomme, fastsatte tilslutningspligt til tv-antenneanlægget for området, og kommunen påbød med henvisning til planlovens § 43 appellanterne at genindmelde sig i den stedlige antenneforening. 

Højesteret fastslog, at deklarationerne efter deres ordlyd og formål medførte en pligt for ejerne af parcellerne til at deltage i udgiften til drift og vedligeholdelse af den for det stedlige område etablerede antenneforsyning. Appellanterne kunne ikke frigøre sig fra forpligtelsen ved at indmelde sig i en anden antenneforening. Deklarationerne vedrørte et forhold, hvorom der efter de dagældende regler i planloven kunne optages bestemmelse i en lokalplan, og kommunen havde derfor hjemmel i planloven til udstedelse af påbuddet. Den omstændighed, at antenneforeningen, ud over at modtage og distribuere radio- og TV-programmer, også tilbød supplerende ydelser, var uden betydning for tilslutningspligten, da appellanterne ikke havde godtgjort, at størrelsen af grundkontingentet var påvirket af disse supplerende ydelser. Der var ikke grundlag for at antage, at de hensyn, der lå bag påbuddet, ikke beroede på saglige og planlægningsmæssige overvejelser, eller at påbuddet skulle være udtryk for varetagelse af uvedkommende interesser. Påbuddet var derfor gyldigt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 05-02-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk