Hop til indhold
Højesteret

Overtrædelse af forligsaftale 
25-09-2013 

Sag 235/2011
 

Dom afsagt den 25. september 2013

OshKosh B’Gosh, Inc.
mod
Sterling & Co. ved Annette Størling

Overtrædelse af forligsaftale bl.a. ved ikke at destruere beklædning som aftalt

Sagens hovedspørgsmål var, om Sterling & Co ved Annette Størling havde handlet i strid med den forligsaftale, som hun i december 2009 indgik med OshKosh B’Gosh, Inc. 

Ved forligsaftalen havde Annette Størling forpligtet sig til bl.a. at destruere alle beklædnings­genstande påført kendetegnet ORIGINAL STRIPES, som var omfattet af et over for hende tidligere nedlagt fogedforbud.

Højesteret fastslog, at Annette Størling havde handlet i strid med forligsaftalen bl.a. ved ikke som aftalt at have destrueret samtlige beklædningsgenstande mærket ORIGINAL STRIPES, men i stedet havde fjernet disse mærker fra de omhandlede beklædningsgenstande og mar­kedsført og solgt dem under mærket OUR STAR.

Som følge heraf skulle Annette Størling bl.a. betale et skønsmæssigt fastsat vederlag til Osh­Kosh B’Gosh på 35.000 kr. 

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk