Hop til indhold
Højesteret

Overtrædelse af fiskeriforbud – afslag på præjudiciel forelæggelse 
27-08-2015 

Sag 82/2015
  

 

Kendelse afsagt den 26. august 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T1-T3

 

Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af Grundforordningen og Teknikforordningen

T1-T3 var ved byret og landsret straffet for at have overtrådt et forbud mod fiskeri i

et nærmere afgrænset område i Kattegat beliggende i svensk farvand, jf. bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010. Sagen angik, om bekendtgørelsen var i strid med EU-retten.

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede T1-T3 om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af Grundforordningens artikel 10 og Teknikforordningens artikel 46.

Højesteret afslog anmodningen og henviste til, at der ikke forelå en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den relevante EU-ret, at der var grundlag for at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk