Hop til indhold
Højesteret

Overtagelse af ejerpantebrev efter tvangsauktion 
12-11-2013 

Sag 142/2013
 

Kendelse afsagt den 12. november 2013   

 

Jens Skytte
mod
Tinglysningsretten

 

En tvangsauktionskøbers tinglysning af debitorskifte på et udækket ejerpantebrev kræver ikke den tidligere ejers underskrift

På en tvangsauktioneret ejendom var tinglyst et ejerpantebrev, som ikke opnåede dækning. Efter auktionen begærede køberen ikke ejerpantebrevet slettet, men anmeldte i stedet debitorskifte og begærede sig registreret som debitor og kreditor på ejerpantebrevet. Anmodningen var alene underskrevet af ham selv.

Tinglysningsretten afviste anmeldelsen med henvisning til, at køberen ikke havde fået ejerpantebrevet tiltransporteret af den tidligere ejer. Denne afgørelse stadfæstede Vestre Landsret.

Højesteret fastslog, at den hidtidige ejer ved en tvangsauktion mister rettighederne over ejendommen, og de panthavere, der ikke opnår dækning på tvangsauktion, mister panteretten i ejendommen. Når der er tale om et ejerpantebrev, hvor ejendommens ejer giver sig selv pant i ejendommen for et bestemt beløb, er der efter en tvangsauktion ikke andre end den nye ejer af ejendommen, der er berettiget. Auktionskøberen kan derfor få tinglyst debitorskifte på ejerpantebrevet uden den tidligere ejers underskrift.

Højesteret ophævede derfor Tinglysningsrettens afgørelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved Tinglysningsretten.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk