Hop til indhold
Højesteret

Overskridelse af søgsmålsfrist 
13-03-2014 

Sag 74/2013
 

Dom afsagt den 13. marts 2014

 

Alterna Plus Holding ApS
mod
Mandskab.Nu ApS
og
Carlos Kyllesbeck

 

Fordringshavers anlæggelse af sag mod konkursbos skyldnere afvist på grund af fristoverskridelse

 

Skifteretten havde efter anmodning fra kurator i et konkursbo, der havde opgivet at forfølge et muligt krav på grund af manglende midler, fastsat en frist for eventuelle fordringshaveres anlæggelse af sag.

En fordringshaver anlagde herefter sag mod to af konkursboets skyldnere, men stævningen blev først modtaget i retten dagen efter fristens udløb. Fordringshaveren gjorde gældende, at søgsmålsfristen ikke fandt anvendelse, fordi konkursboet var indforstået med, at fordringshaveren førte sagen.

Højesteret fandt, at den fastsatte frist for fordringshaverens søgsmål i eget navn gælder, uanset hvordan konkursboet måtte stille sig til søgsmålet. Det var således med rette, at sagen var afvist på grund af fristoverskridelsen.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk