Hop til indhold
Højesteret

Overpris for andel i andelsboligforening 
18-01-2013 

Sag 97/2012
 

Dom afsagt den 18. januar 2013.

 

Troels Grum-Schwensen
mod
Ruth Olesen
og
CEJ Ejendomsadministration A/S

 

 

Ved fastsættelsen af prisen for en andel i en andelsboligforening skulle der tages højde for et væsentligt fald i foreningens formue indtrådt efter, at andelens værdi var fastsat på en generalforsamling

 

En sælger solgte i marts 2009 en andel i en andelsboligforening til en køber baseret på en andelskrone, som var vedtaget på foreningens seneste generalforsamling.

 

På tidspunktet for salget af andelen forelå der imidlertid en ny valuarvurdering af ejendommen, hvoraf det fremgik, at ejendommen var faldet med ca. 13 % i værdi i forhold til den værdi andelskronen var baseret på.  

 

Højesteret fastslog, at der var tale om et så væsentligt fald i ejendommens værdi, at der burde have været taget højde herfor ved fastsættelse andelens værdi på handelstidspunktet. Da det ikke var tilfældet, var andelen solgt i strid med den lovbestemte maksimalpris, jf. andelsboligforeningslovens § 5, stk. 1.   

 

Højesteret fastslog endvidere, at andelsboligforeningens administrationsselskab, der havde rådgivet om salget, havde handlet ansvarspådragende overfor såvel køber som sælger.   

 

Højesteret ændrede landsrettens afgørelse. 

 

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk