Hop til indhold
Højesteret

Overenskomstbestemmelse var ikke ulovlig forskelsbehandling på grund af alder 
16-06-2016 

Sag 154/2015
 

Dom afsagt den 16. juni 2016

 

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) som mandatar for
Circle K Danmark A/S (tidligere Statoil Fuel & Retail A/S)

 

Bestemmelse i overenskomst om lavere løntillæg til deltidsansatte, studerende mellem 18 og 25 år var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

A var ansat som servicemedarbejder på en servicestation og blev aflønnet efter en bestemmelse i overenskomsten mellem BOA og HK, hvorefter medarbejdere, der var tilmeldt en SU-berettiget uddannelse, højst arbejdede 15 timer om ugen og var mellem 18 og 25 år, fik lavere tillæg for bl.a. arbejde om aftenen og i weekenden end andre medarbejdere. HK gjorde på vegne af A gældende, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Højesteret fandt, at bestemmelsen indebar direkte forskelsbehandling på grund af alder. Efter forskelsbehandlingslovens § 5 a, stk. 3, er det dog ikke i strid med loven at opretholde bestemmelser i kollektive overenskomster om aldersgrænser, hvis disse er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige.

Højesteret fandt, at den ulige behandling af unge deltidsansatte under uddannelse under 25 år, der var begrundet i hensynet til at fremme deres erhvervsmæssige integration ved at lette deres mulighed for at opnå beskæftigelse i de tidsrum, hvor de ikke var optaget af deres studier, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og at de lavere tillæg var et hensigtsmæssigt middel, der ikke gik længere end nødvendigt for at opnå formålet.

Bestemmelsen var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk