Hop til indhold
Højesteret

Overdragelse af immaterielle rettigheder 
31-10-2014 

Sag 85/2013
 

Dom afsagt den 31. oktober 2014

 

A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o.
mod
JW Industri A/S

 

Overdragelse af immaterielle rettigheder – konkurs

A var helt eller delvist ejer af nogle selskaber, som hver især anvendte samme varemærker. I 2011 gik ét selskaberne, GIPO A/S, som A ejede med 49,8 %, konkurs, og konkursboet overdrog selskabets aktiver til JW Industri A/S.  

Sagens hovedspørgsmål var, om JW Industri ved købet havde erhvervet varemærkerettighederne med den konsekvens, at A og A’s selskaber var afskåret fra at anvende varemærkerne. 

Højesteret fastslog, at både JW Industri og A’s selskaber hver især var berettiget til at gøre brug af varemærkerne.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk