Hop til indhold
Højesteret

Opsigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven 
23-06-2015 

Sag 25/2014
 

Dom afsagt den 23. juni 2015

 

Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs
mod
HK Danmark som mandatar for A

 

120-dages-reglen kunne anvendes i forbindelse med opsigelse af en handicappet funktionær

A havde pådraget sig en piskesmældslæsion ved en færdselsulykke og var i denne forbindelse sygemeldt i tre uger. Herefter arbejdede hun i sædvanligt omfang på fuld tid i 10 måneder, indtil hun efter råd fra sin læge blev deltidssygemeldt. Under deltidssygemeldingen blev hendes arbejdsopgaver begrænset. To måneder senere blev hun fuldtidssygemeldt og var sygemeldt, indtil hun blev opsagt med henvisning til 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Højesteret fandt, at A på opsigelsestidspunktet måtte anses for at have et handicap. Det var dog ikke godtgjort, at arbejdsgiveren, der ikke var blevet gjort bekendt med indholdet af to speciallægeerklæringer om A’s helbred, på opsigelsestidspunktet vidste eller burde vide, at A’s sygdom havde medført et handicap. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sine tilpasningsforpligtelser efter forskelsbehandlingsloven.

Højesteret udtalte endvidere, at beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke er til hinder for anvendelse af 120-dages-reglen. A’s handicaprelaterede fravær kunne således medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage. Der var ikke grundlag for godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk