Hop til indhold
Højesteret

Opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse 
11-12-2014 

Sag 147/2013
 

Dom afsagt den 11. december 2014


Danmarks Lærerforening som mandatar for A
mod
Viborg Kommune


Folkeskolelærer havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed siden 1997 og var derfor berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse

A havde været ansat som lærer ved B Skole i Viborg Kommune siden 1997. Midt i skoleåret 2009/2010 søgte A en opslået stilling som lærer ved C Skole i samme kommune og blev ansat med virkning fra den 22. februar 2010. Den 25. februar 2010 sygemeldte A sig, og den 8. april 2010 blev A afskediget. Tvisten angik, om A havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed siden 1997, således at A havde krav på opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, eller om A’s ansættelsesanciennitet blev afbrudt ved stillingsskiftet fra B Skole til C Skole, således at A havde mistet sit hidtidige opsigelsesvarsel og retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Højesteret fastslog, at A var berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, idet de enkelte skoler måtte anses for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand, og A måtte anses for at have været uafbrudt beskæftiget som lærer i samme virksomhed siden sin ansættelse på B Skole i 1997.

Landsretten var kommet til et andet resultat.


  Læs hele dommen 

  Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 11-12-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk