Hop til indhold
Højesteret

Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven 
22-11-2017 

Sag 305/2016
 

Dom afsagt den 22. november 2017

 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S
mod
Finansforbundet som mandatar for B

 

Opsigelse af B indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven

Spørgsmålet i sagen var, om B var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med A’s opsigelse af hende.

Højesteret udtalte, at det ikke var en betingelse for, at der forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at B’s træthedstilstand skyldtes en sygdom, der var lægeligt diagnosticeret. Afgørelsen måtte bero på en vurdering af samtlige sagens omstændigheder.

Højesteret vurderede, at B’s tilstand var et handicap, og at A ikke havde truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at give B adgang til fortsat beskæftigelse. Opsigelsen af B indebar derfor forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk