Hop til indhold
Højesteret

Opsigelse ikke i strid med forskelsbehandlingsloven 
22-11-2017 

Sag 300/2016
 

Dom afsagt den 22. november 2017

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S

 

Opsigelsen af A havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre

Spørgsmålet i sagen var, om A var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med B’s opsigelsen af hende.

Højesteret udtalte, at det er uden betydning, om arbejdstageren er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, hvis det efter bevisførelsen må lægges til grund, at opsigelsen af den pågældende udelukkende var begrundet i forhold, som intet havde med handicappet og heraf følgende sygefravær eller andre begrænsninger for den pågældende at gøre.

Efter bevisførelsen vurderede Højesteret, at opsigelsen af A ikke skyldtes hendes sygdom eller sygefravær, hvorfor A ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Hun havde derfor ikke krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk