Hop til indhold
Højesteret

Opretholdelse af udvisning 
01-06-2011 

Sag 194/2010

Kendelse afsagt den 30. maj 2011.

Anklagemyndigheden
mod
A

As helbredsmæssig tilstand ikke på nuværende tidspunkt til hindrer for opretholdelse af udvisning.

Sagen drejede sig for Højesteret om ophævelse af udvisningsdom med henvisning til As psykiske sygdom og risiko for tilbagefald ved udvisning til hjemlandet.

A, der er iransk statsborger, blev i november 2000 fundet skyldig i drab på sin hustru og dømt til anbringelse på et hospital for sindslidende samt udvist med indrejseforbud for bestandig.

Flytningsnævnet besluttede i november 2010 på den ene side, at A ikke kan udsendes til Iran, idet A herved vil risikere dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og på den anden side, at A ikke kan få opholdstilladelse i Danmark. A befinder sig således i Danmark på såkaldt ”tålt ophold”.

Højesteret fandt ikke, at As helbredsmæssige tilstand på nuværende tidspunkt talte imod opretholdelse af udvisningen. Højesteret udtalte imidlertid, at hvis udsendelsesmulighederne senere ændrer sig, således at iværksættelse af udvisningen ville blive aktuel, har A til den tid krav på en fornyet prøvelse af, om udvisningen skal opretholdes.

Landsretten var nået til samme resultatet.

 Læs hele kendelsen her

Til top Sidst opdateret: 01-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk