Hop til indhold
Højesteret

Opkrævning af supplerende anlægsbidrag 
19-05-2015 

Sag 312/2013
 

Dom afsagt den 19. maj 2015

 

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
mod
Hasmark Strand Feriepark ApS

 

Vandforsynings opkrævning af supplerende anlægsbidrag hos feriepark var uberettiget

Hasmark Strand Feriepark ApS (Ferieparken) foretog i årene 2003-2007 om- og tilbygninger samt ændrede anvendelse af Ferieparkens ejendom. Efter ændringerne fremstod ejendommen som en væsentligt udvidet campingplads med hytter, restaurant, supermarked, tropisk vandland og udendørs badeland.

Sagen angik, om Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (Vandforsyningen) havde været berettiget til at opkræve et supplerende anlægsbidrag hos Ferieparken enten i medfør af Vandforsyningens regulativ eller i medfør af Vandforsyningens takstblad for 2008 på grundlag af stigningen i Ferieparkens vandforbrug før 2008.  

Højesteret fastslog, at Vandforsyningen i medfør af Vandforsyningens regulativ med kommunens godkendelse kunne have opkrævet et supplerende anlægsbidrag svarende til den ændring, Ferieparkens om- og tilbygninger samt ændrede anvendelse ejendommen var udtryk for. Vandforsyningens opkrævning i medfør af Vandforsyningens takstblad for 2008 indebar imidlertid, at det supplerende anlægsbidrag var blevet opkrævet på grundlag af et vandforbrug, der var realiseret i årene før takstbladets ikrafttræden, dvs. med tilbagevirkende kraft. Der var ikke oplysninger om, at kommunen havde godkendt en sådan opkrævning i medfør af takstbladet.

Vandforsyningens opkrævning var herefter uberettiget, uanset at et beløb, muligvis i samme størrelsesorden, kunne være opkrævet med kommunens godkendelse i medfør af regulativet (dissens for ikke at tage stilling til, om Vandforsyningen kunne have opkrævet supplerende anlægsbidrag i medfør af regulativet).  

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk