Hop til indhold
Højesteret

Opkrævning af afgift var ikke i strid med takstaftale 
13-10-2014 

Sag 32/2013
 

Dom afsagt den 13. oktober 2014

 

SAS Danmark A/S
mod
Københavns Lufthavne A/S

 

Opkrævning af afgift vedr. bistand til handicappede og bevægelseshæmmede personer, når de rejser med fly, var ikke i strid med takstaftale

Den 26. juli 2008 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (PRM-forordningen), i kraft. Sagen angik, om en takstaftale indgået i november 2005 mellem Københavns Lufthavne og SAS afskar Københavns Lufthavne fra at opkræve en særlig PRM-afgift af SAS for perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 i medfør af PRM-forordningen.   

Højesteret fastslog, at takstaftalen ikke kunne antages at omfatte betalingen til Københavns Lufthavne for bistand efter PRM-forordningen, og at Københavns Lufthavne kunne opkræve PRM-afgift af SAS.    

Landsretten var nået til samme resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

    

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk