Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af samarbejdsaftale mellem designer og møbelproducent var berettiget. 
06-10-2010 

Sag 527/2007

Dom afsagt den 6. oktober 2010

Morten Gøttler
mod
Effect Furniture International ApS

Ophævelse af samarbejdsaftale mellem designer og møbelproducent var berettiget.

Morten Gøttler og Effect Furniture International underskrev i maj 2001 henholdsvis april 2002 en samarbejdsaftale om produktion og salg af nogle møbler designet af Morten Gøttler. Af samarbejdsaftalens punkt 10 fremgik blandt andet, at producenten var forpligtet til inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb at sende designeren en nærmere specificeret opgørelse over royalty, som skulle være attesteret af en revisor. Det fremgik videre af punktet, at hvis opgørelsen ikke fremkom 14 dage efter skriftligt påkrav, kunne designeren uden varsel ophæve aftalen. Morten Gøttler fremsatte i en mail af 16. februar 2005 første gang krav om at modtage den foreskrevne opgørelse. I brev af 20. april 2005 ophævede Morten Gøttler samarbejdsaftalen under henvisning til, at han ikke havde modtaget en opgørelse over royalty i overensstemmelse med samarbejdsaftalens punkt 10.

Morten Gøttler havde anført, at han var berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen, idet Effect Furniture International ikke havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalens punkt 10. Hæveadgangen var direkte hjemlet i aftalen, hvorfor det ikke var en betingelse, at misligholdelsen i øvrigt måtte anses for væsentlig.

Effect Furniture International havde navnlig anført, at aftalens punkt 10 måtte anses for bortfaldet, idet parterne frem til 2005 havde set bort fra den, og at aftalen i øvrigt ikke var væsentligt misligholdt.

Højesteret fastslog, at designeren med hjemmel i samarbejdsaftalens punkt 10 var berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen, og at det forhold, at han ikke før februar 2005 havde reageret på, at han ikke havde modtaget opgørelsen ikke afskar ham fra at fremsætte kravet som sket i mailen af 16. februar 2005.

Højesteret ændrede hermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 06-10-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk