Hop til indhold
Højesteret

Opholdstilladelse skulle ikke anses for bortfaldet 
09-11-2012 

Sag 288/2011
Kendelse afsagt den 7. november 2012.

A
mod
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

En 16-årig udlændings opholdstilladelse skulle ikke anses for bortfaldet

A blev som 12-årig anbragt af sin mor på en kostskole i Nigeria og vendte 4 år senere - som nu 16-årig - tilbage til Danmark.

Integrationsministeriet anførte, at As opholdstilladelse var bortfaldet, idet A havde opholdt sig uden for Danmark i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Der var efter Integrations­ministeriets opfattelse ikke grundlag for at træffe afgørelse om, at As opholdstilladelse efter ansøgning alligevel ikke skulle anses for bortfaldet. 

Højesteret lagde bl.a. til grund, at A var flyttet til Danmark som 3-årig og boede i landet, indtil han var mere end 12 år. Han gik endvidere i dansk skole fra 1. klasse indtil begyndelsen af 7. klasse, og hans nærmeste familie, forældre og søskende boede i Danmark.  

Højesteret fandt, at morens bestemmelse om, at A skulle på kostskole i Nigeria, ikke skulle komme A til skade med den virkning, at der skulle ses bort fra As interesser, herunder As ret til respekt for sit privatliv og familieliv i form af en stærk tilknytning til Danmark.  

På den baggrund fastslog Højesteret, at Integrationsministeriets afgørelse udgjorde et uproportionalt indgreb i As ret til privatliv og familieliv i strid med artikel 8 i den europæiske menneskerettigheds­konvention og ophævede Integrationsministeriets afgørelse.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 09-11-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk