Hop til indhold
Højesteret

Ophavsret til søkort 
06-02-2014 

Sag 146/2012
 

Dom afsagt den 6. februar 2014.


Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH
mod
Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen)
 

Sagen angik bl.a., om Geodatastyrelsens søkort var ophavsretligt beskyttet, og om Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH (NV) ved salg af egne søkort til lystsejlere krænkede styrelsens eventuelle ophavsret.

Højesteret udtalte bl.a., at styrelsens søkort var beskyttet efter ophavsretslovens § 1 og Plakat nr. 4000 af 16. april 1816, at NV havde efterlignet styrelsens søkort, og at NV’s salg i Danmark af søkort derfor krænkede styrelsens rettigheder. Modsat landsretten fandt Højesteret, at styrelsen ikke havde udvist en sådan passivitet, at styrelsen havde fortabt retten til vederlag og erstatning. Højesteret fastsatte herefter skønsmæssigt vederlaget til styrelsen til 1 mio. kr., mens der ikke var grundlag for erstatning.

Landsrettens dom blev med denne ændring stadfæstet.


 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 06-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk