Hop til indhold
Højesteret

Ophavsret - optagelse af musikværker til brug i tv-programmer 
21-05-2014 

Sag 70/2013 og 71/2013

 

Dom afsagt den 21. maj 2014

 

DR
mod
NCB

og
 

TV2 Danmark A/S
mod
NCB

 

Optagelse af musikværker til brug i tv-programmer foretaget af selvstændige produktionsselskaber i henhold til produktionsaftaler med DR og TV2 var ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 31, stk. 1, 1. pkt.

Sagen drejede sig om, hvorvidt optagelse af nogle musikværker til brug i nær­mere angivne tv-programmer, foretaget af selvstændige produktionsselskaber i henhold til produktionsaftaler med DR og TV2 Danmark A/S, var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 31, stk. 1, 1. pkt. Efter denne bestemmelse må radio- og fjernsynsforeta­gender til brug i deres udsendelser optage værker uden tilladelse fra rettighedshaveren under forudsætning af, at de har ret til at udsende de pågældende værker. 

Højesteret udtalte, at ophavsretslovens § 31, stk. 1, 1 pkt., må forstås i overensstemmelse med Infosoc-direktivets artikel 5, stk. 2, litra d, således som denne bestemmelse er fortolket af EU-Domstolen i dom af 26. april 2012 i C-510/10. På den baggrund tiltrådte Højesteret, at de omhandlede optagelser ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 31, stk. 1, 1. pkt.           

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk