Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af rejseforbehold 
08-10-2015 

Sag 56/2015
 

 

Kendelse afsagt den 6. oktober 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Rejseforbehold ophævet i en straffesag, hvor sagen oprindeligt var anlagt ved en forkert ret

T boede på gerningstidspunktet i Odense. Straffesagen mod ham burde derfor have været anlagt ved Retten i Odense. Sagen blev ved en fejl anlagt ved Retten i Sønderborg, og advokat A, der har kontor i Sønderborg, blev beskikket som forsvarer for T med rejseforbehold. Fem måneder efter beskikkelsen fik T og advokat A be­sked om, at hovedforhandling var berammet ved Retten i Odense to måneder senere. Retten oplyste samtidig, at beskikkelsen af advokat A fortsat var med rejseforbehold. På dette tidspunkt havde advokat A haft et vist arbejde med sagen, herunder gennemgået sagens akter, haft et møde med T og udfærdiget en bevisbegæring.

Uanset, at sagen var omfangsmæssigt begrænset og ukompliceret, fastslog Højesteret, at rejseforbeholdet under disse omstændigheder burde have været ophævet i forbindelse med, at sagen blev overgivet til Retten i Odense. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk