Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af registrering af vareudstyrsmærke sket med rette 
03-04-2014 

Sag 282/2009
 

Dom afsagt den 3. april 2014

 

 

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Hovedintervenient til støtte for Ankenævnet for Patenter og Varemærker:
Kabushiki Kaisha Yakult Honsha

 

Ophævelse af registrering af vareudstyrsmærke af en plasticflaske til mælkedrik sket med rette  

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (MDI) fik i 2000 som vareudstyrsmærke registreret en plasticflaske til en mælkedrik. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Yakult) gjorde indsigelse mod registreringen med den begrundelse, at Yakult havde og gjorde brug af ældre identiske varemærker uden for Danmark, og at MDI på ansøgningstidspunktet kendte eller burde have kendt Yakults ældre varemærker, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Ankenævnet for Patenter og Vare­mærker ophævede herefter registreringen. Sagen angik, om denne ophævelse var sket med rette.

Der var under sagens forberedelse for Højesteret præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen vedrørende fortolkning af artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet (direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008). EU-Domstolen afsagde dom herom den 27. juni 2013 i sag C-320/12.

Højesteret fastslog, at Yakult opfyldte brugsbetingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ligesom Højesteret efter at have sammenlignet MDI’s flaske med Yakults flaske slog fast, at mærke-lighedsbetingelsen i samme bestemmelse var opfyldt. Ud fra en samlet vurdering fastslog Højesteret endvidere, at MDI var i ond tro, således som dette begreb er fastlagt i EU-Domstolens praksis, da selskabet den 2. juni 1995 indgav ansøgning om registrering af sin plasticflaske til mælkedrik som vareudstyrsmærke. Ophævelsen af vareudstyrsmærkeregistreringen var dermed sket med rette.

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk