Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af navneforbud 
30-08-2017 

Sag 73/2017
 

Kendelse afsagt den 29. august 2017

 

DR som mandatar for journalist Rasmus Poulsen Larsen kærer afgørelse om navneforbud i sagen:

Anklagemyndigheden
mod
T1 m.fl.

Navneforbud for T1 kunne ikke opretholdes efter endelig dom, og betingelserne for at nedlægge et nyt navneforbud for T1, der skulle vidne under en ankesag, var ikke opfyldt

T2 og X A/S var ved byretten fundet skyldige i bedrageri, mens T1 var blevet frifundet. I forbindelse med domsafsigelsen traf byretten afgørelse om navneforbud for både T1, T2 og X A/S under eventuel anke af sagen eller indtil endelig dom. T2 og X A/S ankede byrettens dom til frifindelse, og anklagemyndigheden besluttede ikke at anke byrettens frifindende dom over for T1.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse om navneforbud, således at navneforbuddet for T2 og X A/S blev ophævet, mens det fortsat var forbudt at offentliggøre navnet på T1.

Højesteret udtalte, at et navneforbud bortfalder senest ved endelig dom. Byrettens dom om frifindelse af T1 var endelig, da landsretten traf afgørelse i sagen. Der var derfor ikke noget navneforbud at opretholde for ham, da landsretten traf afgørelse.

Højesteret fastslog herefter, at der ikke var grundlag for at nedlægge et nyt navneforbud for T1 under ankesagen mod T2 og X A/S, hvor T1 var indkaldt som vidne. Højesteret henviste til, at der ikke var oplyst omstændigheder, der gav grundlag for at antage, at offentlig gengivelse af T1’s navn i forbindelse med omtale af ankesagen ville udsætte ham for en unødvendig krænkelse.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk