Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af køb af ejerlejlighed 
04-03-2013 

Sag 116/2011
 

Dom afsagt den 4. marts 2013.

 

Halmtorvet 29 A/S
mod
Rebekka Nørgaard Bach

 

Ophævelse ikke afskåret, fordi lejlighed var udlejet på ophævelsestidspunktet

 

A indgik en aftale med B om køb af en ejerlejlighed med et forventet tinglyst areal på 76 m2. I forbindelse med den endelige opdeling af ejendommen blev arealet fastsat til 70 m2. Efter købsaftalen havde A ret til at ophæve aftalen, hvis arealet blev formindsket med 5 % eller mere.

 

For Højesteret var parterne enige om, at A som udgangspunkt havde ret til at ophæve aftalen. Sagens hovedspørgsmål var, om A havde mistet denne ret, fordi lejligheden var udlejet, da hun ophævede aftalen.

 

Højesteret udtalte, at B afviste ophævelsen bl.a. med henvisning til, at arealmanglen kunne afhjælpes, og at der blev reklameret for sent. Som følge heraf var det på ophævelsestidspunktet ikke aktuelt for A at tilbagelevere ejerlejligheden til B. For Højesteret frafaldt B de nævnte anbringender, og A kunne på dette tidspunkt tilbagelevere lejligheden i uudlejet stand. Herefter fandt Højesteret, at A ikke havde mistet sin ret til at ophæve aftalen.

 

Landsretten var nået til det samme resultat, bortset fra det økonomiske opgør mellem parterne.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk