Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af kendelse om afvisning af ankesag 
28-11-2017 

Sag 164/2017
 

Kendelse afsagt 27. november 2017   

 

A
mod
B
og
C

 

Ophævelse af kendelse om afvisning af ankesag, da retsbog med frist for betaling af berammelsesafgift ikke var sendt til appellanten

I forbindelse med berammelse af en ankesag om mangler ved en fast ejendom havde landsretten fastsat frist for betaling af berammelsesafgift. Denne frist blev efterfølgende forlænget med bemærkning om, at overskridelse af fristen ville medføre afvisning af A’s påstand i ankestævningen. A betalte berammelsesafgiften til landsretten en dag for sent, og landsretten afviste derfor sagen.

Det viste sig efterfølgende, at landsrettens retsbog med den nye frist ved en ekspeditionsfejl ikke var blevet sendt til A’s advokat. Herefter, og da der ikke var grundlag for at antage, at der var blevet fastsat en ny betalingsfrist under A’s advokats telefonsamtale med landsretten, ophævede Højesteret landsrettens kendelse om afvisning og hjemviste sagen til realitetsbehandling ved landsretten.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk