Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af it-kontrakt 
25-04-2013 

Sag 309/2010
 

Dom afsagt den 25. april 2013.

 

 

Forsvarets Materieltjeneste
mod
Saab AB

 

Ophævelse af kontrakt vedrørende levering af et it-system til militært brug var berettiget

 

Saab AB og Forsvarets Materieltjeneste (FMT) indgik i juni 2007 en kontrakt om Saabs levering af et it-system benævnt DACCIS fase 2. Efter kontrakten havde FMT ret til at ophæve kontrakten, såfremt den aftalte dato for godkendelse af en milepæl benævnt OC blev overskredet. Hvis FMT på denne baggrund ophævede kontrakten, havde FMT krav på at få de betalte dele af it-systemet tilbagebetalt. I februar 2008 ophævede FMT kontrakten og krævede, at Saab skulle tilbagebetale 143.024.826 kr. Ophævelsen var begrundet med, at Saab ikke inden den aftalte frist havde gennemført milepæl OC.

 

Sagen for Højesteret angik, om FMT’s ophævelse af kontrakten var berettiget.

 

Højesteret udtalte, at Saab under den aftalte test, der skulle finde sted ved milepæl OC, havde undladt at teste en række krav, der var fastsat i kontrakten, og milepæl OC var derfor ikke bestået. Der var ikke mellem parterne aftalt en afhjælpningsret for så vidt angik fejl og mangler ved milepæl OC. På denne baggrund havde FMT havde ret til at ophæve kontrakten og krav på tilbagebetaling af 143.024.826 kr.  

 

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk