Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af handelsagentaftale 
12-03-2019 

Sag 91/2018
 

Dom afsagt den 12. marts 2019

 

Hessel Pharma ApS
mod
Stragen Nordic A/S

 

Handelsagent havde ikke væsentlig misligholdt aftale med agentgiver, hvorfor agentgiverens ophævelse af aftalen var uberettiget

Sagen angik, om en agentgiver var berettiget til at ophæve en handelsagentaftale som følge af væsentlig misligholdelse, fordi handelsagenten ikke ønskede at underskrive en Standard Operating Procedure udarbejdet af agentgiveren.

Højesteret fandt, at der ikke herved forelå væsentlig misligholdelse, hvorfor agentgiverens ophævelse af aftalen var uberettiget. Erstatning og godtgørelse til agenten blev fastsat til 800.000 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk