Hop til indhold
Højesteret

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget 
27-05-2010 

Sag 230/2008
 

Dom afsagt den 27. maj 2010.

Ben Mehdi Fekih
mod
Jægersborg Invest A/S

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget

Sagen drejede sig om, hvorvidt et erhvervslejemål, som Ben Mehdi Fekih havde lejet af Jægersborg Invest, var mangelfuldt, og om Ben Mehdi Fekih derfor kunne kræve erstatning i form af negativ kontraktsinteresse efter Jægersborg Invests ophævelse af lejemålet på grund af manglende huslejebetaling.

Højesteret frifandt Jægersborg Invest, idet Ben Mehdi Fekih ikke havde godtgjort, at der forelå sådanne mangler ved det udlejede, at han var berettiget til at undlade at betale husleje eller til at ophæve lejemålet.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk