Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af differencekrav efter dagældende lovgivning 
04-10-2012 

Sagerne 54/2011 og 269/2011

Domme afsagt den 4. oktober 2012.

Sag 54/2011

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
NCC Construction Danmark A/S

og

Sag 269/2011

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for B
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven skulle efter de dagældende regler fratrækkes i differencekrav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven

Højesteret fastslog, at midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven, således som denne var affattet før de ved lov nr. 610 af 14. juni 2011 indførte ændringer, skulle fratrækkes i differencekrav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven.

NCC Construction Danmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S blev derfor frifundet for appellanternes krav.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dom 54/2011.

 

Læs hele dom 269/2011.

 

Til top Sidst opdateret: 04-10-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk