Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af skattepligtig indkomst og sambeskatningsindkomst 
04-04-2013 

Sag 164/2009
 

Dom afsagt den 4. april 2013.

 

 

Nielsen & Nielsen Holding A/S
og
Micro Matic GmbH
mod
Skatteministeriet

 

Underskudsudligningsbetalinger var skattefri, og såvel det tyske selskabs skattepligtige indkomst som det danske moderselskabs sambeskatningsindkomst blev nedsat.

 

Nielsen & Nielsen Holding A/S, et dansk moderselskab, var sambeskattet med sit helejede tyske datterselskab, Micro Matic Deutschland GmbH, og dettes helejede tyske datterselskab, Micro Matic GmbH.

 

Det tyske moderselskab og det tyske datterselskab havde i medfør af de tyske selskabsretlige regler om ”Organschaft” indgået en resultatoverførselsaftale, hvorved datterselskabet forpligtede sig til at overføre sit overskud til det tyske moderselskab, mod at det tyske moderselskab forpligtede sig til at udligne datterselskabets underskud. Efter de tyske skatteretlige regler indebar etablering af et ”Organschaft”, at det tyske datterselskabs underskud blev henført til moderselskabet, således at selskaberne blev stillet som ved en sambeskatning.

 

De danske skattemyndigheder havde anset et beløb, som det tyske moderselskab i henhold til den nævnte aftale havde overført til datterselskabet til udligning af dettes regnskabsmæssige underskud som et skattepligtigt tilskud for datterselskabet, der ikke var fradragsberettiget som en driftsomkostning for det tyske moderselskab. Som en konsekvens heraf blev sambeskatningsindkomsten for det danske moderselskab forhøjet.

 

Højesteret fandt, at det tyske datterselskabs virksomhed i overensstemmelse med den tyske ordning om ”Organschaft” ved den danske skatteretlige bedømmelse måtte anses for drevet for det tyske moderselskabs regning. Underskudsudligningsbetalingerne fra det tyske moderselskab til datterselskaberne var under disse omstændigheder skattefri for datterselskaberne.

 

Højesteret nedsatte herefter det tyske datterselskabs skattepligtige indkomst og det danske moderselskabs sambeskatningsindkomst med udligningsbeløbet, og ændrede dermed landsrettens dom. (Dissens).

 

Sagen har været behandlet sammen med Højesterets sag 152/2009.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk