Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af skattepligtig sambeskatningsindkomst 
04-04-2013 

Sag 152/2009
 

Dom afsagt den 4. april 2013.

 

 

G4S Holdings (DK) A/S (tidl. Group 4 Holding A/S)
mod
Skatteministeriet

 

Sambeskatningsindkomst for dansk moderselskab blev nedsat med et beløb svarende til underskudsudligningsbetalinger fra en tysk underkoncerns moderselskab til datterselskaber, da betalingerne var skattefri.

 

G4S Holdings (DK) A/S, et dansk moderselskab, var sambeskattet med en række danske og udenlandske datterselskaber, herunder en tysk underkoncern bestående af 10 selskaber. Moderselskabet i den tyske underkoncern havde i medfør af de tyske selskabsretlige regler om ”Organschaft” indgået en såkaldt beherskelses- og resultatoverførselsaftale med tre tyske datterselskaber, hvorved datterselskaberne forpligtede sig til at overføre deres overskud til det tyske moderselskab, mod at det tyske moderselskab forpligtede sig til at udligne datterselskabernes underskud. Efter de tyske skatteretlige regler indebar etablering af et ”Organschaft”, at de tyske datterselskabers underskud blev henført til moderselskabet, således at selskaberne blev stillet som ved en sambeskatning.

 

De danske skattemyndigheder havde anset tre beløb, som det tyske moderselskab i henhold til de nævnte aftaler havde overført til de tre datterselskaber til udligning af disses regnskabsmæssige underskud som et skattepligtigt tilskud for datterselskaberne, der ikke var fradragsberettiget som en driftsomkostning for det tyske moderselskab. Denne afgørelse medførte bl.a., at der ikke blev fradraget et underskud i de tyske datterselskaber ved opgørelsen af den danske sambeskatningsoverenskomst. 

 

Højesteret fandt, at de tyske datterselskabers virksomhed i overensstemmelse med den tyske ordning om ”Organschaft” ved den danske skatteretlige bedømmelse måtte anses for drevet for det tyske moderselskabs regning. Underskudsudligningsbetalingerne fra det tyske moderselskab til datterselskaberne var under disse omstændigheder skattefri for datterselskaberne.

 

Højesteret nedsatte herefter det danske moderselskabs skattepligtige sambeskatningsindkomst med udligningsbeløbene, og ændrede dermed landsrettens dom. (Dissens).

 

Sagen har været behandlet sammen med Højesterets sag 164/2009.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk