Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af differencekrav 
04-04-2014 

Sag 177/2012
 

Dom afsagt den 4. april 2014

 

 

Tryg Forsikring A/S
mod
HK som mandatar for A

 

Differencekrav skulle ikke nedsættes med et beløb svarende til, hvad skadelidtes erstatning efter arbejdsskadesikringsloven var blevet nedsat med som følge af, at skadelidte var berettiget til forhøjet pension. 

A, der var tjenestemand, blev under sit arbejde påkørt af et motorkøretøj, der var ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade. A blev senere som følge af utjenstdygtighed efter arbejdsskaden afskediget, og han blev tilkendt til­skadekomstpension efter pensionsregulativet for tjenestemænd ansat i regionerne. Arbejds­skadestyrelsen afgjorde, at A’s erhvervsevnetabserstatning skulle nedsættes med 2/3 af det beløb, hvormed den almindelige tjenestemandspension blev forhøjet som følge af tilskadekomsten. Sagen angik, om A’s krav mod Tryg Forsikring efter erstatningsansvarsloven skulle nedsættes med et beløb svarende til, hvad hans erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven var blevet nedsat med som følge af, at han var berettiget til forhøjet pension. Højesteret fastslog, at A’s krav ikke skulle nedsættes.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk