Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af anskaffelsessum - afskrivningsloven 
26-06-2014 

Sag 309/2012
 

Dom afsagt den 26. juni 2014.


A
mod
Skatteministeriet

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes opgørelse af anskaffelsessum

I/S Ejendomsinvest erhvervede i juli 2004 ejendom­men Lyngby Hovedgade 84 ved køb af K/S Lyngby Hovedgade 84. Interessentskabet solgte ejendommen i november 2004 ved salg af kommanditanparter til investorer, heriblandt A. Sagen angik, om forskellen mellem den pris, interessentskabet erhvervede ejendom­men for, og den pris, interessentskabet solgte ejendommen til, kunne indgå i anskaffelsessummen ved opgørelsen af investorernes skattemæssige afskriv­ningsgrundlag, jf. afskrivningslovens § 17. Forskelsbeløbet var på 5.166.000 kr.

Højesteret har tidligere fastslået, at der ved opgørelsen af anskaffelsessummen for en fast ejendom ef­ter afskrivningsloven – ud over købesummen – alene kan medregnes udgifter, som kan henfø­res til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, og at udgifter til f.eks. den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke kan medregnes. Højesteret fastslog, at forskelsbeløbet måtte anses for at udgøre ve­derlag for den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet, og det kunne derfor ikke indgå i investorernes skattemæssige afskrivningsgrundlag.

Landsretten var nået til det samme resultat.


  Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret: 26-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk