Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af anskaffelsessum – ejendomsavancebeskatning 
29-04-2014 

Sag 42/2012
 

Dom afsagt den 29. april 2014

 

K/S Savontie ved investorerne
mod
Skatteministeriet

 

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes opgørelse af anskaffelsessum

K/S Savontie købte i juni 2007 en ejendom for ca. 246 mio. kr. Ejendommen blev i oktober-december 2007 videreoverdraget til en række investorer ved salg af andele i kommanditselskabet for ca. 288 mio. kr. Sagen angik, om forskelsbeløbet på ca. 42 mio. kr. helt eller delvist kunne indgå ved opgørelsen af investorernes afskrivningsgrundlag og grundlaget for beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Højesteret udtalte med henvisning til tidligere højesteretspraksis, at der ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven – ud over købesummen – alene kan medregnes udgifter, som kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, og at udgifter til f.eks. den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke kan medregnes.

Højesteret fastslog, at K/S Savontie ved investorerne ikke havde godtgjort, at der i forskelsbeløbet på ca. 42 mio. kr. indgik udgifter til berigtigelse og gennemførelse af selve ejendomskøbet. Der var desuden ikke grundlag for at antage, at der for en del af forskelsbeløbets vedkommende var tale om, at udbyderen havde afholdt udgifter, som havde ført til en højere værdi af den faste ejendom. Ingen del af forskelsbeløbet kunne derfor indgå i anskaffelsessummen.  

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk