Hop til indhold
Højesteret

Opgørelse af afværgebeløb før tvangsauktion 
26-09-2017 

Sag 31/2017
 

Kendelse afsagt den 25. september 2017

 

A
mod
B


B’s krav mod A kunne kræves indfriet, uanset at kravet oversteg beløb i tinglyst samejeoverenskomst.

A og B ejede hver sin andel af en ejendom. Der var på begges anparter tinglyst en samejeoverenskomst til sikkerhed for fællesudgifterne på ejendommen.

B begærede A’s anpart solgt på tvangsauktion. A havde oparbejdet gæld for fællesudgifter, der oversteg beløbet angivet i samejeoverenskomsten.

Spørgsmålet i sagen var, hvilket afværgebeløb B kunne kræve af A inden afholdelsen af første auktion, for at B var forpligtet til at tilbagekalde auktionsbegæringen.

Højesteret fandt, at den tinglyste sikkerhedsramme ikke skal nedskrives efterhånden, som der sker betaling. B vil efter en delvis betaling af den forfaldne gæld fortsat have sikkerhed i pantet for den resterende gæld. A skulle derfor betale alle forfaldne fællesudgifter med tillæg af auktionsomkostninger for at kunne afværge tvangsauktionen inden afholdelse af første auktionen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk