Hop til indhold
Højesteret

Opgør efter uberettiget overdragelse af ret til navn 
23-09-2014 

Sag 340/2012
 

Opgør efter uberettiget overdragelse af ret til navn

 

Dom afsagt den 23. september 2014

 

JP Farver ApS
mod
Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS)

 

Uberettiget overdragelse af ret til navn gav ikke køber af virksomhed krav mod sælger

JP Farver købte i 2008 en farvehandel. I købet indgik ret til et navn, som JP Farver efterfølgende ved dom afsagt af Sø- og Handelsretten blev pålagt at ophøre med at bruge.

Sagen for Højesteret angik, om JP Farver havde krav på, at sælgeren af farvehandlen friholdt JP Farver for det vederlags- og erstatningskrav samt de sagsomkostninger, som JP Farver ved Sø- og Handelsrettens dom var blevet pålagt at betale til indehaveren af rettighederne til navnet, og om JP Farver havde krav mod sælgeren på erstatning eller regulering af købesummen.  

Højesteret fastslog, at JP Farver var selvstændigt ansvarlig for krænkelsen af rettighedsindehaverens varemærkeret og for grov tilsidesættelse af god markedsføringsskik. JP Farver havde herefter ikke krav på at blive friholdt af sælgeren. Da der ikke var tale om en værdiforringende mangel, havde JP Farver heller ikke krav på erstatning eller købesumsregulering (dissens). 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen 

 

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk