Hop til indhold
Højesteret

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven af svenske statsborgere 
15-06-2015 

Sag 57/2015
 

Kendelse afsagt den 12. juni 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Der var ikke bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre to svenske statsborgeres tilstedeværelse under sagen

T1 og T2, der begge er svenske statsborgere, blev anholdt i Københavns Lufthavn, da de var i besiddelse af 92 kg khat. De blev fremstillet i grundlovsforhør i byretten, hvor de begge nægtede sig skyldige. Byretten afsagde kendelse om varetægtsfængsling efter udlændingeloven, hvilket landsretten stadfæstede.

T1 og T2 fremviste begge svenske pas, da de blev anholdt. T2 har efter det oplyste boet i Sverige siden 1987, han har kone og børn i Sverige, og han ejer en café i Stockholm. T1 har efter det oplyste boet i Sverige i 28 år, han har søskende i Sverige, og han har arbejde som taxachauffør.

T1 og T2 blev senere straffet med fængsel i 30 dage og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Højesteret kom efter en samlet vurdering af T1 og T2s personlige forhold og den straf, der kunne forventes, frem til, at der ikke var bestemte grunde til at anse varetægtsfængslingen for nødvendig for at sikre deres tilstedeværelse under straffesagen, og indtil en eventuel udvisning kunne fuldbyrdes.

Højesteret bemærkede, at der i tilfælde af udeblivelse ville kunne ske udlevering efter reglerne i den nordiske arrestordre.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk