Hop til indhold
Højesteret

Om varetægtsfængsling af svensk statsborger 
19-02-2015 

Sag 209/2014
 

Kendelse afsagt 19. februar 2015


Anklagemyndigheden
mod
T


Der var ikke påvirkningsrisiko og flugtrisiko i en sag vedrørende varetægtsfængsling af en svensk statsborger med gode og stabile personlige forhold

T blev den 14. august 2014 bragt til standsning ved Sandholmlejren i Nordsjælland. I bilen var fire passagerer, der var syriske statsborgere. T blev anholdt og sigtet for menneskesmugling under særligt skærpende omstændigheder. T erkendte sig skyldig i overtrædelse af udlændingeloven, men ikke i overtrædelse af straffeloven. T oplyste, at han er svensk statsborger med fast bopæl i Sverige. Han kom til Sverige da han var 15 år gammel i 1989, han er gift med en svensk statsborger og har to børn på 5 og 6 år. Han havde endvidere fast arbejde som buschauffør.

T blev fremstillet i grundlovsforhør den 15. august 2014, hvor anklagemyndighedens anmodning om varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om påvirkningsrisiko og flugtrisiko ikke blev taget til følge, og T blev derfor løsladt. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten. Landsretten afsagde kendelse den 3. september 2014 om, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt både vedrørende påvirkningsrisiko og flugtrisiko.

Højesteret kom frem til, at betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om påvirkningsrisiko var opfyldt på tidspunktet for grundlovsforhøret i byretten den 15. august 2014. Da T blev løsladt og således havde været på fri fod i knap tre uger, da landsretten traf afgørelse den 3. september 2014, var betingelserne for påvirkningsrisiko ikke længere opfyldt.

Efter en samlet vurdering af Ts forhold fandt Højesteret ikke, at der var bestemte grunde til at antage, at T ville unddrage sig strafforfølgningen. Betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens regler om flugtrisiko var derfor heller ikke opfyldt.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 23-02-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk