Hop til indhold
Højesteret

Om værneting i sag om bestyrelsesansvar 
11-03-2019 

Sag BS-27175/2018
 

Kendelse afsagt den 8. marts 2019


A
mod
B A/S under konkurs

 

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesformand kunne anlægges her i landet

Sagen angik, om der var værneting her i landet for en erstatningssag, som et selskabs konkursbo havde anlagt mod selskabets tidligere bestyrelsesformand, A, der havde hjemting i USA.

Højesteret udtalte, at erstatningssagen mod A bygger på dansk rets almindelige erstatningsregler og ikke på en aftale eller kontrakt, som A var part i. Højesteret fandt herefter, at sagen mod A efter sin karakter kunne anlægges ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen var foregået, hvilket i denne sag var ved Retten i Aalborg.   

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk