Hop til indhold
Højesteret

Om udlægsfritagelse af udlån 
27-06-2019 

Sag BS-18454/2018
 

Dom afsagt den 27. juni 2019

 

B
mod
A under konkurs

 

Krav i henhold til gældsbrev var ikke fritaget fra udlæg

A blev i 2014 erklæret konkurs. Han havde et større beløb fra en personskadeerstatning, som stod på en særskilt konto, og derfor var beskyttet mod hans kreditorer. I 2015 lånte A 600.000 kr. til B. Beløbet blev overført til B fra den konto, hvor erstatningen stod. Sagen angik, om beløbet som følge af udlånet til B ophørte med at være beskyttet, således at konkursboet kunne kræve, at B betalte de 600.000 kr. til boet.

Højesteret fandt, at de 600.000 kr. efter udbetalingen til B var blevet sammenblandet med andre midler, og at der herefter ikke var den fornødne sikkerhed for, at beløb, der senere betales til A fra B i henhold til gældsbrevet, hidrørte fra det udbetalte erstatningsbeløb. Højesteret bemærkede herved, at B efter sin forklaring havde videreudlånt beløbet til sin samlevers søn til brug for stiftelse af et anpartsselskab, som drives af samleveren, der er under konkurs.

Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at kravet i henhold til gældsbrevet ikke var fritaget fra udlæg, og at B derfor skulle betale 600.000 kr. til konkursboet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk