Hop til indhold
Højesteret

Om udelukkelse fra udbud 
07-06-2013 

Sag 103/2011
 

Dom afsagt den 4. juni 2013.

 

I/S Vestforbrænding
mod
DSV Transport A/S

 

Transportfirma kunne ikke udelukkes fra fremtidige udbud, selv om det havde begået en fejl ved at ophæve en tidligere kontrakt om transport af containere.

 

I/S Vestforbrænding og DSV Transport A/S indgik i 2005 en kontrakt om transport af containere fra en genbrugsstation. I løbet af 2006 opstod der uenighed mellem parterne, og det endte med, at DSV Transport ophævede kontrakten. En voldgiftsret fastslog i 2009, at ophævelsen havde været uberettiget. Herefter meddelte Vestforbrænding i forbindelse med udbuddet af en tilsvarende kontrakt DSV Transport, at de var udelukket fra at deltage i udbuddet.

 

Efter en regel i udbudsdirektivet kan en virksomhed udelukkes fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret.

 

Højesteret fastslog dog, at den fejl, som DSV Transport begik ved at ophæve kontrakten, ikke kunne betegnes som en så alvorlig fejl, at den havde berettiget Vestforbrænding til at udelukke DSV Transport fra fremtidige udbud.

 

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk