Hop til indhold
Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand 
09-09-2019 

Sag 99/2018 og 160/2018
 

Dom afsagt den 9. september 2019

 

A
mod
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
og
B

og

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
mod
A
og
B


En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet

A og B, der var henholdsvis 14 og 13 år, opholdt sig en eftermiddag på en skole. B cyk­lede rundt i skolegården og holdt på et tidspunkt stil­­­le på sin cykel, da A gik i retning mod en con­tainer, der stod op ad ­byg­ningen. A tændte ild i noget papir i containeren og lod ilden få fat, inden han lukkede lå­get, og der var umiddelbart herefter en kraftig røgudvikling fra con­tai­­­ne­ren. Ilden bred­­te sig til byg­ningen og forårsagede brandskade. Skolens forsik­ringssel­skab ud­betalte erstatning for ska­der­ne med ca. 7,4 mio. kr. og rettere et regreskrav mod A og B.

Højesteret fandt, at A havde forvoldt skaderne på skolebygningen ved grov uagtsomhed. A var derfor erstatningsansvarlig for skaderne, jf. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 1. Hø­­jesteret fandt endvidere, at B ikke havde medvirket ved ildspåsættelsen, og at han ikke var erstatningsansvarlig, fordi han ikke for­søgte at forhindre ildspåsættelsen og heller ikke for­søg­te at forhindre, at ilden bredte sig fra containeren til skolebygningen, f.eks. ved at tilkalde brandvæsenet.

Efter en samlet vurdering fandt Højesterets flertal, at regreskravet mod A efter erstat­nings­an­svarslovens § 24 a passende kunne ned­sættes til 250.000 kr. med forrent­ning fra den 15. maj 2022, hvor A var fyldt 24 år.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår spørgsmålet om lempelse.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk