Hop til indhold
Højesteret

Om tiltræden af virksomhedspant og pantets omfang 
29-11-2016 

Sag 273/2015
 

Dom afsagt den 29. november 2016

 

Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs
og
Cimber Sterling A/S under konkurs
mod
Danske Bank A/S

 

Bank havde ikke tiltrådt sit virksomhedspant, og virksomhedspantet omfattede flyreservedele, som ikke var kompatible med et fly ejet af det selskab, der ejede reservedelene

Sagen angik, om Danske Bank havde tiltrådt sit virksomhedspant hos Cimber Air Maintenance Center A/S og Cimber Sterling A/S, og i givet fald i hvilket omfang dette havde medført en nedbringelse af sikkerhedsrammen under virksomhedspantet. Sagen angik desuden, om virksomhedspantet omfattede de flyreservedele, som var ejet af Cimber Air Maintenance Center samt de flyreservedele, som var ejet af Cimber Sterling, men som ikke var kompatible med et fly ejet af Cimber Sterling.

Højesteret fastslog, at banken ikke havde tiltrådte virksomhedspantet. Højesteret lagde navnlig vægt på, at banken ikke havde givet udtryk for, at den tiltrådte eller agtede at tiltræde pantet. Banken havde endvidere ikke forhindret selskaberne i at råde over det løsøre, der var omfattet af pantet, ligesom banken ikke havde frataget selskaberne rådigheden over de pantsatte fordringer, der blev betalt til Cimber Sterlings konto i banken, idet banken ikke hindrede selskabet i at trække på kassekreditten til selskabets sædvanlige drift.

Højesteret tiltrådte, at virksomhedspantet omfattede de flyreservedele, som var ejet af Cimber Air Maintenance Center, samt de flyreservedele, som var ejet af Cimber Sterling, men som ikke var kompatible med det fly, som Cimber Sterling ejede.

Højesteret frifandt derfor Danske Bank for et krav på ca. 44 mio. kr.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk